top of page
This service is not available, please contact for more information.

OSHO MEDITATIONER

fysiska meditationer

  • Enl överenskommelse
  • Västra Rönneholmsvägen

Service Description

Osho meditationer- fysiska meditationer som med hjälp av rörelse, dans, musik eller ljud tar oss förbi ”mindet” och in i kroppen och därigenom in i tystnaden, stillheten och evigheten. I en workshop med Osho mediationer erbjuder jag tillfälle att få pröva Oshos unika fysiska meditationer. Osho meditationer är fysiska meditationer, ofta en timme långa, som är uppdelade i faser. T ex ett fysiska-element som att skaka, snurra, dansa, hoppa och upprepa en enkel rörelse, ett ljud-element som att lyssna till musik, humma, prata jibbrish eller upprepa ett ord och en fas som består av stående, liggande eller sittande tystnad – själva meditationen. För att nå vår inre tystnad och stillhet blir rörelsen ett sätt att komma förbi tankesurret och in i närvaron här och nu. Meditationerna är specialkomponerade av Osho och blandar tusenårig kunskap från mystiker, zenbuddism och sufism med livsbejakande nutida musik och uttryck. Fysiska meditationer är toppen för alla som vill pröva att meditera men som tycker det är svårt att bara sitta stilla rätt upp och ner. En workshop med Osho meditationer innehåller en tydlig introduktion, en ledd meditation och avslutas med en sharing, eller i tystnad. Lokal: passande lokal efter behov eller på din arbetsplats. Längd: 1 ½ - 2 tim. Gruppstorlek: Hur många som helst. Pris enligt överenskommelse. Du betalar kontant eller med Swish på plats.


Upcoming Sessions


Cancellation Policy

Avboka eller omboka senast 24 timmar i förväg


Contact Details

  • Västra Rönneholmsvägen 62, Malmö, Sverige

    0046 70-493 64 93

    info@evashanaekengren.se


bottom of page